Prognozy finansowe na rok 2016 at ABS INVESTMENT SA
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Prognozy finansowe na rok 2016

Prognozy finansowe na rok 2016

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2016 r. przygotował i przyjął prognozę finansową na rok 2016 w zakresie zysku brutto na akcję oraz wartości aktywów na akcję.

Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2016 następujących wartości:
1/ zysk brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł – 0,55 zł,
2/ wartość aktywów (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję w przedziale 3,60 zł – 4,00 zł.

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, tj. przede wszystkim realizowanym obecnie i planowanym zyskiem ze zbycia inwestycji, otrzymanymi dywidendami od spółek portfelowych, prowadzonymi nowymi inwestycjami w spółki publiczne, a także w oparciu o zawarte umowy na świadczenie usług doradczych.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, przekazując wyniki tej oceny w formie raportów bieżących i okresowych, zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.