Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Misja

Misja

Misją ABS Investment S.A. jest realizowanie inwestycji i usług doradczych zapewniających wzrost wartości firmy i satysfakcjonujący poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału inwestorów.

Strategicznym celem ABS jest osiągnięcie na rynku regionalnym wysokiej i stabilnej pozycji solidnego doradcy finansowego, specjalizującego się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym. ABS wspiera firmy w obszarach, takich jak: finanse, zarządzanie, sprzedaż, doradztwo gospodarcze. ABS jest funduszem „szybkiego zasilania”, w szczególności inwestując w firmy, zamierzają zadebiutować na GPW i NC.

Zarys strategii ABS

 1. Ścisła współpraca z Partnerami Strategicznymi reprezentującymi różne dziedziny, umożliwiająca świadczenie kompleksowej obsługi spółek wchodzących w skład portfela.
 2. Inwestycje w podmioty współpracujące z firmami z grupy ABS w określonym horyzoncie czasowym, dobrze znane, charakteryzujące się dobrą sytuacją finansową, prowadzące działalność komplementarną w stosunku do ABS Investment S.A.
 3. Inwestycje tylko w spółki akcyjne notowane na rynku publicznym, bądź mające zadebiutować na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.
 4. Inwestycje w spółki rentowne, dojrzałe, prowadzone przez doświadczonych managerów.
 5. Inwestycje w projekty, w których osoby zarządzające mają wysokie kwalifikacje oraz są akcjonariuszami zarządzanych spółek.
 6. W ramach działań inwestycyjnych, występuje ścisła współpraca z akcjonariuszami mniejszościowymi. Poziom inwestycji w Spółce jest atrakcyjny i równy dla wszystkich.
 7. Środki pozyskane z emisji są wydatkowane w sposób przejrzysty, skonkretyzowany i zgodny z zamierzonymi celami Spółki.
 8. Planowana kwota inwestycji ABS Investment S.A. w każdy przygotowywany projekt będzie oscylować w granicach od 100.000,-PLN (sto tysięcy złotych) do 300.000,-PLN (trzysta tysięcy złotych).
 9. Spółka realizuje rzetelną politykę informacyjną.
 10. Spółka generuje niskie koszty funkcjonowania dzięki Partnerom Strategicznym realizującym usługi przez outsourcing na rzecz Emitenta.
 11. Oferowanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem firm z portfela inwestycyjnego na poziomie finansowym: dotacje, audyty, księgowość, doradztwo prawno – podatkowe, zarządzanie sprzedażą i polityką rozwoju, budowanie strategii.
 12. Portfel inwestycyjny składa się w znacznym stopniu ze spółek gwarantujących wypłatę dywidendy.
 13. Wzrost wartości firm z portfela inwestycyjnego ABS powoduje wzrost wartości Spółki ABS Investment S.A. co wiąże się z ponadprzeciętnymi wzrostami z inwestycji dla akcjonariuszy.