EBI 23/2013

EBI 23/2013

01-03-2013

Treść uchwał podjętych na NWZ ABS Investment S.A. w dniu 28 lutego 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 r., w obecności notariusza mgr Olgi Małachwiej z Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej z Bielska-Białej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. W związku ze ziszczeniem się warunku określonego w pierwszym wariancie projektu Uchwały nr 6, zmieniono jej treść zgodnie z wariantem pierwszym projektu tejże Uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu