Akcjonariat

Akcjonariat

Przy uwzględnieniu zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie oraz zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej głosów przedstawia się następująco*:

– Marek Sobieski – 1.121.928 głosów / 14,02%

– Sławomir Jarosz – 1.040.500 głosów / 13,01%

– Artur Mrzygłód – 676.452 głosów / 8,46%

– Bogdan Pukowiec – 700.400 głosów / 8,76%

– Datex sp. z o.o. – 428.888 głosów / 5,36%

– Pentad Investments SA – 400.046 głosów / 5,00%

– Daniel Tworek – 400.425 głosów / 5,00%

*Z uwagi na dokonany resplit akcji podzielono uprzednio zgłoszone ilości zgodnie z parytetem scalenia, przez co ww. wartości są orientacyjne.

ABS Investment SA wyemitowała łącznie 8.000.000 akcji, z czego:

– serii A – 500.000 akcji
– serii B – 2.000.000 akcji
– seria C – 2.400.000 akcji
– seria D – 3.100.000 akcji