Akcjonariat

Akcjonariat

Przy uwzględnieniu zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie oraz zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej głosów przedstawia się następująco*:

Sławomir Jarosz z Beatą Jarosz  1.616.995 głosów / 20,21%

Marek Sobieski  1.121.928 głosów / 14,02%

Artur Mrzygłód  676.452 głosów / 8,46%

Bogdan Pukowiec  700.400 głosów / 8,76%

Datex sp. z o.o.  428.888 głosów / 5,36%

Daniel Tworek  400.425 głosów / 5,00%

*Z uwagi na dokonany resplit akcji podzielono uprzednio zgłoszone ilości zgodnie z parytetem scalenia, przez co ww. wartości są orientacyjne.

ABS Investment SA wyemitowała łącznie 8.000.000 akcji, z czego:

– serii A – 500.000 akcji
– serii B – 2.000.000 akcji
– seria C – 2.400.000 akcji
– seria D – 3.100.000 akcji


Deprecated: Korzystanie z Motyw nieposiadający footer.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon footer.php. in /home/klient.dhosting.pl/bbc/absinvestment.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4914